Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Program dla młodych badaczek i dydaktyczek – podsumowanie konsultacji

Kategoria: Młode Badaczki i Dydaktyczki

Pod koniec maja odbyły się konsultacje z młodymi pracownicami UW zatrudnionymi w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych dotyczące ostatecznego kształtu badania i programu rozwojowego przewidzianych w działaniu IV 5.2 „Program dla młodych badaczek i dydaktyczek” w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Konsultacje przeprowadziły Joanna Wąsowska, koordynatorka ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Biurze Spraw Pracowniczych i kierownik działania IV 5.2. oraz dr hab. Julia Kubisa, badaczka Wydziału Socjologii i główna specjalistka ds. równouprawnienia w UW, odpowiedzialna za część badawczą w działaniu.

W konsultacjach wzięło udział 20 potencjalnych uczestniczek programu, badaczek naszej uczelni reprezentujących 13 jednostek organizacyjnych, które zapoznały się z przygotowanymi wcześniej materiałami i wniosły swoje uwagi i spostrzeżenia.

Wśród uwag znalazły się:

  • nadmierne obciążenie młodych pracownicy dydaktyką utrudniające realizację celów badawczych, szczególnie w obliczy faktu, że okres bezpośrednio po uzyskaniu stopnia doktora jest czasem, w którym wiele badaczek decyduje się na macierzyństwo,
  • potrzeba zapewnienia opieki nad dziećmi w obrębie kampusów uniwersyteckich oraz ujednolicenia zasad pomiędzy jednostkami, np.: dotyczących możliwości prowadzenia prac dyplomowych przez pracowników nieposiadających habilitacji.

Uczestniczące w konsultacjach badaczki z zadowoleniem przyjęły pomysł realizacji programu i pozytywnie zaopiniowały jego wymiar czasowy. Za szczególnie interesujące elementy programu uznały współpracę z mentorem i coachem oraz możliwość uzyskania stypendium.

Wyraziły też chęć udziału w badaniu nt. barier, jakie napotykają badaczki podczas rozwoju swojej kariery naukowej, wyrażając nadzieję, że zwiększanie świadomości na ten temat doprowadzi do pozytywnych zmian systemowych w naszej uczelni.

Celem programu „Program dla młodych badaczek i dydaktyczek”  jest zaadresowanie zjawiska utraty zaangażowania kobiet w toku rozwoju kariery naukowej, w tym:

  • bliższe zbadanie potrzeb młodych badaczek w zakresie wsparcia w rozwoju kariery naukowej (część badawcza),
  • wsparcie grupy młodych badaczek w rozwoju kariery naukowej (cześć rozwojowa),
  • przetestowanie narzędzi, wypracowanie rozwiązań metodologicznych i organizacyjnych dla przyszłych programów rozwojowych w UW (cześć rozwojowa), a także propagowanie w UW idei konieczności wspierania rozwoju młodych talentów w obszarze nauki.

Planowane są dwie edycje programu, z których pierwsza rozpocznie się na pocz. 2022 r.