Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Program szkoleniowy dla promotorów i promotorek doktoratów w UW

Program szkoleniowy dla promotorów i promotorek rozpraw doktorskich prowadzonych w szkołach doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego

Kategoria: Nauczyciele akademiccy, Ogłoszenia, Program dla promotorów_ek rozpraw doktorskich prowadzonych w szkołach doktorskich UW

14 kwietnia 2023 r. zostanie zainaugurowany Program szkoleniowy dla promotorów i promotorek rozpraw doktorskich prowadzonych w szkołach doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego. Celem programu jest wsparcie rozwoju kompetencji koniecznych do pracy z doktorantami i doktorantkami. Program jest realizowany z inicjatywy Dyrektorów Szkół Doktorskich UW we współpracy z Sekcją ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich Biura Spraw Pracowniczych UW, ze środków programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (Działanie V.3.1 Rozwój kompetencji pracowników).

Merytoryczna zawartość programu powstała w oparciu o pogłębione badanie potrzeb rozwojowych przeprowadzone w grupie osób aktualnie pełniących rolę promotorów lub promotorek  oraz doświadczenia funkcjonowania szkół doktorskich. W badaniu kwestionariuszowym, poprzedzonym wywiadami indywidualnymi i analizą dokumentów, udział wzięło 139 respondentów. Na zaproszenie do udziału w wywiadach grupowych odpowiedziało 20 promotorów i promotorek.

W wyniku analizy odpowiedzi zebranych podczas badania wyłoniły się trzy kluczowe obszary potrzeb rozwojowych promotorów i promotorek:

  • zagadnienia formalno-prawne i organizacyjne dotyczące procesu powstawania rozprawy doktorskiej i nadawania stopnia doktora;
  • kształtowanie współpracy z doktorantem i doktorantką oraz efektywna komunikacja;
  • potrzeby wynikające z dyscypliny naukowej (w tym interdyscyplinarności rozpraw doktorskich).

Na ich podstawie powstał program podstawowy dotyczący najmocniej zaznaczających się potrzeb promotorów i promotorek oraz oferta uzupełniająca, do której zostały wybrane szkolenia dostępne również dla wszystkich nauczycieli akademickich UW. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisie programu szkoleniowego dostępnym pod LINKIEM. Harmonogram szkoleń w programie jest dostępny na platformie Kampus-pracownik pod LINKIEM.

Pierwsza edycja programu ma charakter pilotażowy i będzie realizowana od kwietnia do września 2023 r. Pracowniczki i pracownicy UW mogący wziąć udział w programie otrzymają zaproszenie drogą elektroniczną.

Pytania prosimy kierować na adres: promotorzy_i_promotorki.szkolenia[at]uw.edu.pl