Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Szkolenia dla badaczy (IDUB)

W ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim uczestnikiem szkolenia może być osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę/ mianowania w Uniwersytecie Warszawskim w  dniu rozpoczęcia działania rozwojowego i przez cały okres jego trwania. W działaniach organizowanych w ramach programu IDUB mogą uczestniczyć pracownicy pod warunkiem, że tematyka oferowanych szkoleń jest przydatna z punktu widzenia właściwego wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, pełnionej w Uniwersytecie funkcji lub roli. Organizator może ustalić dodatkowe warunki udziału wynikające ze specyfiki danego szkolenia/kursu.

Obowiązki uczestnika:

  • wypełnienie pre-testu i post-testu (tzw. bilansu kompetencji), na platformie szkoleniowej. Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe tylko po wypełnieniu pre-testu (chyba że szczegółowe zasady w opisie szkolenia stanowią inaczej),
  • udział w szkoleniu.

Po wypełnieniu powyższych obowiązków możliwe jest uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (nie wcześniej niż 2 miesiące od daty zakończenia szkolenia).

W celu zapisania się na szkolenie, należy zalogować się na platformę KAMPUS:

https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/login/index.php

Instrukcja logowania dla nauczycieli akademickich: http://ckc.uw.edu.pl/instrukcja-logowania-na-platformie-dla-nauczycieli-akademickich.pdf

W celu rejestracji na wybrane szkolenie oraz zapoznania się ze szczegółami oferty, należy wejść w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”:

Następnie należy wybrać interesującą kategorię szkolenia:

Wybrać szkolenie z oferty lub wyszukać szkolenie według terminu i nazwy (informacje podane w harmonogramie szkoleń), postępować zgodnie z informacjami w opisie szkolenia.

Dokonanie rejestracji w systemie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do roli uczestniczki/uczestnika.

Informacja na temat wyników rekrutacji zostanie przekazana po weryfikacji zgłoszeń po terminie zakończenia rekrutacji.

Pracownicy mają nieograniczoną możliwość uczestnictwa w szkoleniach i kursach z zastrzeżeniem uczestniczenia tylko jeden raz w szkoleniu w tym samym zakresie tematycznym.