Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Szkolenia dla administracji (ZIP)

W szkoleniach dla kadry administracyjnej w programie ZIP mogą uczestniczyć osoby zatrudnione na UW w czasie realizacji działania rozwojowego na podstawie umowy o pracę w grupie pracowników: administracyjnych, badawczo-technicznych, bibliotecznych, działalności wydawniczej, informatyków, instruktorów, inżynieryjno-technicznych lub muzealników.

W szkoleniach menedżerskich mogą uczestniczyć osoby zatrudnione na UW w czasie realizacji działania rozwojowego na podstawie umowy o pracę w grupie pracowników administracyjnych, badawczo-technicznych, bibliotecznych, działalności wydawniczej lub informatyków, na stanowiskach kanclerza, kwestora, kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki Uniwersytetu, dyrektora lub kierownika administracyjnego, kierownika biura lub działu, kierownika sekcji, redaktora naczelnego, ich zastępców oraz pracowników przygotowywanych do pełnienia funkcji lub stanowiska kierowniczego.

Szczegółowe kryteria grupy docelowej znajdują się w “REGULAMINIE REKRUTACJI, KWALIFIKACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ROZWOJOWYCH SŁUŻĄCYCH PODNOSZENIU KOMPETENCJI KADRY ZARZĄDZAJACEJ I ADMINISTRACYJNEJ Uniwersytetu Warszawskiego, podejmowanych w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER 3.5 w Uniwersytecie Warszawskim”.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. Regulaminem (link do pobrania PDF).

Po zapoznaniu się z aktualnym harmonogramem i wybraniu szkolenia należy:

1. wpisać adres http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/

2. po automatycznym przekierowaniu do serwisu https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/w prawym górnym rogu pojawi się podlinkowany napis „Zaloguj się”, w który należy kliknąć:

3. następnie należy wybrać „Logowanie dla studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego” i podać dane do logowania.

UWAGA – wymagane konto CAS, szczegółowe informacje można znaleźć po wejściu w instrukcję logowania na platformie dla pracowników administracji 

4. po poprawnym zalogowaniu się należy zjechać niżej, aż pokażą się kategorie kursów, i wejść
w „Szkolenia dla administracji i obsługi”:

a dalej wybrać kategorię szkolenia.

5. Po wejściu w tę kategorię pojawi się widok aktualnych szkoleń:

Aby móc zapisać się,
należy kliknąć
w podlinkowany
tytuł szkolenia z datą

6. Po kliknięciu pojawi się opis szkolenia i zasad rekrutacji. Poniżej tego opisu będzie widoczny przycisk „Zapisz mnie”:

7. Po poprawnym zapisaniu się, na dole strony pojawi się komunikat:

System wysyła też wiadomość automatyczną potwierdzającą rejestrację z informacją o szczegółach szkolenia, terminie rekrutacji i wymaganych dokumentach (patrz poniżej).

Po wykonaniu czynności opisanych w punktach 1-4 z powyższej instrukcji, należy kliknąć w beżową belkę z żarówką umieszczoną na górze strony: 

i zapisać się (tak, jak na szkolenie). Osoby zapisane będą otrzymywać powiadomienia o rekrutacji oraz inne informacje dot. szkoleń.

Po zarejestrowaniu się na wybrane szkolenie należy przesłać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu w terminie podanym w e-mailu z potwierdzeniem rejestracji.

Dokonanie rejestracji w systemie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu. Po weryfikacji zgody przełożonego zakwalifikowana osoba otrzyma e-mail z potwierdzeniem i link do wypełnienia deklaracji i oświadczenia uczestnika projektu oraz link do szkolenia.

Kwalifikacja do udziału w szkoleniu – ogólne warunki:

  • spełnienie kryteriów kwalifikowalności wskazanych w definicji kadry administracyjnej Regulaminu,
  • poprawne wypełnienie deklaracji i oświadczenia uczestnika projektu (dotyczy osób, które po raz pierwszy korzystają ze wsparcia w ramach ZIP) oraz przesłanie zgody przełożonego

Wymagane dokumenty:

  • osoba, która po raz pierwszy bierze udział w Programie ZIP:
    – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
    – Zgoda przełożonego na udział w szkoleniu (w formie maila).
  • osoba, która bierze udział w Programie ZIP po raz kolejny:
    – Zgoda przełożonego na udział w szkoleniu (w formie maila).

Deklaracja i oświadczenie są udostępniane do wypełnienia w formie elektronicznej pod linkiem/linkami umieszczonymi w opisie konkretnego szkolenia na platformie szkoleniowej, zaś zgodę przełożonego uzyskaną mailowo należy wysłać na adres szkolenia.prac[at]adm.uw.edu.pl, w terminie podanym w opisie szkolenia.

Pracownicy mają nieograniczoną możliwość uczestnictwa w szkoleniach i kursach z zastrzeżeniem uczestniczenia tylko jeden raz w szkoleniu o tym samym zakresie tematycznym.