Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Szkolenia i kursy dla pracowników obsługi UW

Szkolenia i kursy dla pracowników obsługi UW są szkoleniami dedykowanymi, prowadzonymi stacjonarnie. Kierownik jednostki organizacyjnej UW zgłasza proponowaną tematykę oraz sugerowany termin szkolenia/kursu co najmniej na 2 miesiące przed planowanym terminem szkolenia na adres szkolenia.prac@adm.uw.edu.pl

Przykładowa tematyka szkoleń/kursów, które były dotychczas organizowane dla obsługi:

  • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
  • Zachowanie w sytuacjach kryzysowych (zagrożenie terrorystyczne i in.),
  • Substancje psychoaktywne (dla DS-ów),
  • Język angielski dla początkujących.

W szkoleniu może uczestniczyć pracownik obsługi zatrudniony na UW w dniu przeprowadzenia szkolenia na umowę o pracę.

  • Minimalna grupa uczestników to 16 osób, w wyjątkowych przypadkach grupa może być mniejsza, jednak nie mniejsza niż 12 osób.
  • Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi od organizatorów szkolenia, kierownik jednostki przesyła listę uczestników, sporządzoną w Excelu, zawierającą: nazwisko i imię (w jednej rubryce), adres mailowy (jeśli dotyczy), tel. służbowy (jeśli dotyczy) oraz stanowisko uczestnika najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  • Za powiadomienie uczestników szkolenia o terminie i szczegółach organizacyjnych oraz dystrybucję zaświadczeń odpowiada kierownik jednostki, zgłaszający zapotrzebowanie na szkolenie.
  • Szkolenie z zasady odbywa się w jednostce, w której zatrudnieni są uczestnicy. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, szkolenie zostanie przeprowadzone na Kampusie Centralnym lub w innym wyznaczonym miejscu.

 

Kontakt do organizatorów: szkolenia.prac@adm.uw.edu.pl

Grażyna Pawelec, tel.: 662 369 079