Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Akademia Liderów

Głównym celem Akademii realizowanej w ramach Programu ZIP jest rozwój kluczowych kompetencji kadry kierowniczej Uniwersytetu Warszawskiego.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie kompetencji kierowniczych, postaw sprawczości i  odpowiedzialności
 • Budowanie kompetencji wspierania pracowników – ich rozwoju oraz kompetencji istotnych w procesach zmian.
 • Umożliwienie integracji, budowania współpracy i zaufania pomiędzy kadrą różnych jednostek.
 • Przygotowanie przyszłych liderów.
 • Kształtowanie postaw otwartości i elastyczności, sprzyjających sprawności organizacyjnej, uwalnianiu potencjału i atrakcyjności UW jako pracodawcy.

Program Akademia Liderów skierowany jest do pracowników pełniących funkcje lub zajmujących stanowiska kierownicze w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UW, a także ich zastępców oraz pracowników przygotowywanych do pełnienia funkcji lub stanowiska kierowniczego.

Podsumowanie realizacji:

 • I. edycja rozpoczęta 6 października 2020 r. była realizowana w trybie zdalnym dla 7 grup;
 • II. edycja rozpoczęła się wyjazdem do Chęcin 21 września 2021 r. i wzięło w niej udział 5 grup uczestników;
 • III. edycja realizowana dla 3 grup rozpoczęła się wyjazdem do Chęcin 24 marca 2022 r.
 • Ostatnie szkolenie w ramach AL odbyło się 21 października 2022 r.

Ważne fakty i liczby dotyczące Akademii Liderów:

 • Szkolenia:
  • 184 pojedyncze szkolenia,
  • 1472 godz. dydaktyczne zrealizowanych szkoleń,
  • 32 szkolenia wyjazdowe w Chęcinach,
  • 38 stacjonarnych szkoleń w Warszawie,
  • 114 szkoleń online; 
 • Absolwenci:
  • 203 absolwentów, w tym: 151 kobiet i 52 mężczyzn,
  • 94 pracowników administracji ogólnouniwersyteckiej – najwięcej absolwentów z jednostek:
   • z Biura Spraw Socjalnych (12 os.),
   • Kwestury (10 os.),
  • 57 pracowników administracji wydziałowej (w projekcie uczestniczyły wszystkie wydziały) – najwięcej absolwentów z jednostek:
   • Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (6 os.),
   • Wydziału Historii (5 os.),
  • 52 pracowników administracji innych jednostek, w tym najwięcej absolwentów z BUW (27 os.).

Program AL składa się z 10 modułów obowiązkowych i 2 fakultatywnych (tematy do wyboru), każdy w wymiarze 8 godz. dyd.

Tematyka modułów obowiązkowych:

 1. Przyszłość UW i jej liderzy
 2. Rola i rozwój lidera, wpływ na innych
 3. Komunikacja
 4. Motywacja i równowaga w życiu
 5. Organizacja pracy
 6. Zespół
 7. Informacja zwrotna i komunikowanie się w sytuacjach trudnych
 8. Radzenie sobie z konfliktem i negatywnymi emocjami
 9. Kompetencje mentoringowe i coachingowe w roli lidera, rozwój pracowników i własny
 10. Przyszłość UW – wkład liderów

Tematyka modułów fakultatywnych (przykłady):

 1. Zarządzanie emocjami własnymi i pracowników
 2. Negocjacje
 3. Sztuka wystąpień publicznych
 4. Techniki twórczego myślenia
 5. Sytuacje trudne w pracy lidera
 6. Prawne aspekty funkcjonowania UW
 7. Produktywność osobista i aplikacje mobilne
 8. Google Meet i ZOOM krok po kroku
 9. Formularze Google

Zaliczenie Programu jest poświadczane DYPLOMEM UKOŃCZENIA AKADEMII LIDERÓW.

Koordynatorka merytoryczna: dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Trenerzy:

Kontakt z organizatorami: akademia.liderow[at]uw.edu.pl

Agnieszka Leśniewska: tel. 600 349 072

Agata Kapica: tel. 662 957 497

Program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER w projekcie Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).