Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Szkolenia dla dydaktyków (ZIP)

W ramach Programu ZIP uczestnikiem szkolenia może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Warszawskim na podstawie umowy o pracę lub mianowania, w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, w dniu rozpoczęcia działania rozwojowego, który w semestrze rozpoczynającym się po dacie zakończenia działania rozwojowego ma zaplanowaną realizację zajęć dydaktycznych dla studentów Uniwersytetu (nie później jednak niż do końca semestru zimowego 2022/2023). Organizator może ustalić dodatkowe warunki udziału wynikające ze specyfiki danego szkolenia/kursu.

Obowiązki uczestnika:

 • wypełnienie pre i post-testu (tzw. bilansu kompetencji),
 • udział w szkoleniu,
 • wykorzystanie doskonalonych kompetencji w trakcie zajęć dydaktycznych ze studentami, przez co najmniej semestr, w semestrze następującym bezpośrednio po zakończeniu szkolenia, najpóźniej do końca trwania programu ZIP,
 • udokumentowanie wykorzystania doskonalonych kompetencji w formie autoewaluacji (przy pomocy formularza przesłanego przez BSP).

Autoewaluacja polega na sporządzeniu krótkiego opisu tego w jaki sposób kompetencje dydaktyczne doskonalone w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego wpłynęły na sposób przygotowania i/lub prowadzenia zajęć.

Potwierdzenie wykorzystania doskonalonych kompetencji w trakcie zajęć ze studentami będzie podstawą do wystawienia dokumentu poświadczającego ukończenia danego szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie, należy zalogować się na platformę KAMPUS
Instrukcja logowania dla nauczycieli akademickich: TUTAJ

Następnie w „Kategorii kursów” wejść w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”:

Po wejściu w „Szkolenia dla nauczycieli akademickich” należy wybrać interesującą nas kategorię szkolenia (układ kategorii może ulegać zmianom, ale nazwy pozostają bez zmian):

a następnie wybrać szkolenie z oferty lub wyszukać szkolenie według terminu i nazwy (informacje podane w harmonogramie szkoleń na bieżący miesiąc) oraz postępować zgodnie z informacjami w opisie szkolenia.

Po zarejestrowaniu się na wybrane szkolenie należy wypełnić wymagane dokumenty w terminie nieprzekraczającym podanego w opisie szkolenia terminu zamknięcia rekrutacji. Dokonanie rejestracji w systemie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do roli uczestniczki/ uczestnika.

Kwalifikacja do udziału w szkoleniu – ogólne warunki:

 • spełnienie kryteriów udziału wskazanych w §3 ust. 1 Regulaminu z dnia 23 lipca 2021 r.,
 • poprawne wypełnienie dokumentów pod podanymi w opisie szkolenia linkami do końca terminu rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 • osoba, która po raz pierwszy bierze udział w Programie ZIP:
  – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – Deklaracja wykorzystania kompetencji,
 • osoba, która bierze udział w Programie ZIP po raz kolejny:
  – Deklaracja wykorzystania kompetencji.

Powyższe dokumenty są udostępniane do wypełnienia w formie elektronicznej pod linkami umieszczonymi w opisie konkretnego szkolenia.

Informacja na temat wyników rekrutacji zostanie przekazana po weryfikacji zgłoszeń po terminie zakończenia rekrutacji.

Pracownicy mają nieograniczoną możliwość uczestnictwa w szkoleniach i kursach z zastrzeżeniem uczestniczenia tylko jeden raz w szkoleniu o tym samym zakresie tematycznym.