Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Graduacja II edycji Młodych Dydaktyków

Kategoria: Młodzi Dydaktycy, Nauczyciele akademiccy

16 czerwca 2023 r. odbyła się graduacja II edycji ogólnouniwersyteckiego programu Młodzi Dydaktycy. Otwarcia wydarzenia dokonał dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego, który przypomniał, że celem programu Młodzi Dydaktycy jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich na początku ich kariery dydaktycznej. Wyraził przy tym nadzieję, że ten cel został osiągnięty, a ogólnouniwersytecka forma wsparcia dla początkujących dydaktyków zostanie utrzymana także w przyszłości.

Dr Justyna Godlewska-Szyrkowa, Pełnomocniczka Rektora ds. jakości kształcenia przedstawiła wstępne wnioski z warsztatów podsumowujących II edycję programu, które odbyły się w dniach 13 i 14 czerwca, a w których udział wzięli uczestnicy i tutorzy II edycji programu.

Uroczystość została uwieńczona panelem dyskusyjnym pn. Doświadczenia w II edycji programu Młodzi Dydaktycy.

W roli panelistów wystąpili uczestnicy II edycji programu: mgr Agnieszka Sobolewska, (Wydział Polonistyki UW), dr Michał Bykowski (Wydział Biologii UW) oraz reprezentanci grona tutorskiego w programie: dr Natalia Karczewska (Wydział Filozofii UW) i dr Marek Smulczyk (Wydział Pedagogiczny UW).  

Poza uczestnikami II edycji programu Młodzi Dydaktycy, w uroczystości udział wzięli członkowie zespołu doradczego ds. opracowania pilotażowego programu Młodzi Dydaktycy, kierownicy jednostek dydaktycznych, a także trenerzy i tutorzy.

Więcej informacji o Programie “Młodzi dydaktycy” pod LINKIEM.

Obie edycje programu były finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER w projekcie Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).

Koordynatorką programu od strony organizacyjnej jest mgr Daria Rybicka-de Cock z  Sekcji ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich Biura Spraw Pracowniczych UW.