Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Akademia Zarządzania Dydaktyką Akademicką

                                                                               

 

Akademia Zarządzania Dydaktyką Akademicką
w ramach Programu ZIP

 

Akademia Zarządzania Dydaktyką Akademicką UW to cykl szkoleń i warsztatów adresowanych do kierowników jednostek dydaktycznych, a w części także do przewodniczących i wiceprzewodniczących rad dydaktycznych oraz kierowników studiów. Program powstał jako rozwinięcie działań podjętych Akademią Dziekanów. Akademia ZDA jest realizowana przez Biuro Spraw Pracowniczych pod opieką merytoryczną Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia – dr Justyny Godlewskiej-Szyrkowej – wraz z Biurem Innowacji Dydaktycznych. Patronat nad programem objął Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW dr. hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz.

Głównym celem Akademii jest wzmocnienie kierowników jednostek dydaktycznych w pełnionej przez nich funkcji poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności w odniesieniu do zakresu ich kompetencji i odpowiedzialności. Oferowane w ramach Akademii szkolenia i warsztaty to przede wszystkim odpowiedź na potrzebę profesjonalnego przygotowania do kierowania jednostkami dydaktycznymi we wszystkich istotnych wymiarach – od współpracy i współdziałania z innymi podmiotami statutowymi (przede wszystkim z kierownikami jednostek organizacyjnych), po rozstrzyganie spraw studenckich, organizowanie dydaktyki i dbałość o jakość kształcenia.

Akademia Zarządzania Dydaktyką Akademicką UW trwała od grudnia 2020 roku do marca 2022 roku. Program Akademii obejmuje cztery główne moduły merytoryczne:

  • Pozycja statutowa KJD. Kompetencje i obowiązki w świetle uregulowań uniwersyteckich;
  • Rozstrzyganie spraw studenckich;
  • Organizowanie dydaktyki i nadzór nad jakością kształcenia;
  • KJD jako menedżer – zarządzanie sobą i zespołem.

Czwarty moduł programu realizowany jest we współpracy z Międzynarodowym Centrum Zarządzania Wydziału Zarządzania UW.

Zakłada się, że Akademia ZDA przyczyni się do upowszechniania dobrych praktyk w obszarze projektowania oferty kształcenia na UW, organizacji dydaktyki akademickiej i rozstrzygania spraw związanych z tokiem studiów. Spotkania Akademii zawierają także elementy superwizji i służą wzmacnianiu poczucia sprawczości oraz ułatwiają rozwiązywanie pojawiających się problemów i odpowiadanie na wyzwania związane z codziennymi zadaniami.

Wśród wykładowców Akademii znaleźli się eksperci z UW znający wewnętrzne regulacje i praktyki, eksperci Międzynarodowego Centrum Zarządzania, a także gościnnie wykładowcy z innych uczelni.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: akademia-zda[at]uw.edu.pl

Program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER w projekcie Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).